Skip to content Skip to footer

Rregullimi i dokumentacionit

Ne e kryejmë edhe rregullimin e dokumentacioneve të duhura për dërgimin e të ndjerit brenda 24 Orëve në vendin e duhur.

Me përvojë mbi 20 vjeçare për transportin e kufomave.

Ne ju ofrojmë zgjedhje të shumta si:
Transportin e të ndjerit, Rregullimin e Dokumentacionit përkatës, Organizim të ritualeve, dhe Shërbime (Arkivole) sipas Porosisë!

Telefon: +49174 1006637
WhatsApp: +49174 1006637